Są tacy, którzy mają znacznie gorzej

Życie człowieka jest ciągłym pasmem zdarzeń, następujących po sobie w różnych okolicznościach, bardziej lub mniej przewidywalnych i pozwalających na jakąś reakcję. Istnieją zdarzenia, których oczekujemy z radością ze względu na duży ładunek pozytywnych emocji i energii, jakie z sobą niosą oraz takie, których spodziewamy się z bojaźnią, lękiem i niepewnością, lecz mamy świadomość tego, że nie da się ich uniknąć. Dalej

Marzenia o doskonałości

Człowiek jest ze swej natury istotą niestety ułomną, w sensie ? niedoskonałą. Mimo posiadanych cech charakterystycznych, wyróżniających nasz gatunek spośród innych istot żywych, nie jesteśmy w stanie zapewnić sobie samodzielną pracą oraz staraniami umysłu wszystkiego, co jest nam niezbędne do życia w każdej sytuacji, w jakiej stawia nas ?zrządzenie losu?. Po to, by móc funkcjonować w sposób w miarę stabilny, mając poczucie, że nasza sytuacja nie jest niczym zagrożona, a w razie potrzeby będziemy mogli wyjść z opresji obronną ręką, potrzebni są nam inni ludzie ? ich pomoc, współpraca i działania zintegrowane, nastawione na określony cel. Dalej