Wyznaczanie wskaźnika efektywności kosztowej wraz z efektem inwestycji przy sporządzaniu studium wykonalności projektu

Efektywność kosztową inwestycji przy sporządzaniu studium wykonalności projektu, można obliczyć przy pomocą średniorocznego kosztu jednostkowego. Wskaźnik ten umożliwia wybór najtańszych dla całego społeczeństwa opcji realizacji założonych celów inwestycyjnych. Dalej