Analiza instytucjonalna przeprowadzanego studium wykonalności projektu

Sporządzając studium wykonalności projektu, należy zawrzeć w niej szereg informacji dotyczących analizy instytucjonalnej. Analiza instytucjonalna, powinna zawierać informacje na temat: Dalej