Rynek usług konsultingowych w ostatnim dziesięcioleciu

W przeciągu ostatnich 10 lat, nastąpił bardzo dynamiczny rozwój usług konsultingowych i doradczych, głównie na terenie Europy. Zmieniła się również struktura tego rynku, zależna zwłaszcza od poziomu rozwoju gospodarczego w poszczególnych państwach i zmieniających się potrzeb odbiorców tych usług. Obserwuje się także w ostatnim czasie wzrost znaczenia konkurencyjności, która obejmuje już tak naprawdę cały rynek globalny. Dalej