Czym jest i co czego służy zarządzanie tymczasowe?

Konsulting Poznań to dopasowane do bieżących potrzeb organizacji działania mające na celu usprawnienie zachodzących w niej procesów i polepszenie jej sytuacji rynkowej. Zdarza się, że konieczne jest w tym celu wdrożenie tak zwanego zarządzania tymczasowego. Dalej