Czego nie wolno wykonywać przy rozliczaniu projektów unijnych?

Rozliczanie projektów unijnych nie jest zadaniem prostym. Wielu beneficjentom przysparza ono nie lada problemów. Choć posiadają wiedzę dotyczącą tego jak powinny przedstawiać się wydatki kwalifikowane, nie zawsze w praktyce potrafią jednak je rozliczać.

Najczęściej popełniane błędy

Rozliczanie projektów unijnych nie jest zadaniem prostym. Wielu beneficjentom przysparza ono nie lada problemów

Autor zdjęcia: Coventry City Council

Okazuje się, że przy rozliczaniu projektów unijnych często popełniane są takie same błędy. Należą do nich zwłaszcza:

  • podwójne finansowanie poniesionego wydatku (zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych – wspólnotowych lub krajowych, a zwłaszcza refundowanie tego samego wydatku w ramach dwóch różnych projektów, w których dany podmiot uczestniczy;
  • dokonanie refundacji podatku VAT od towarów i usług w ramach Programu Operacyjnego, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług;
  • dokonanie zakupu środka trwałego z udziałem środków pochodzących z dotacji krajowej wykorzystanej na współfinansowanie projektów, które finansowane są ze środków wspólnotowych, a następnie zrefundowanie jego amortyzacji w ramach Programu Operacyjnego, z którego się korzysta.