Ocena i analiza potencjału projektu

Studium wykonalności (o którym także tutaj: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/), tłumaczone z języka angielskiego, gdzie nazywane jest feasibility study), jest oceną i analizą potencjału projektu. Przeprowadza się je celem wsparcia procesu decyzyjnego, co nastąpić może poprzez obiektywne i racjonalne określenie zarówno mocnych, jak i słabych stron projektu, wraz z zdefiniowaniem możliwości i zagrożeń z nim związanych, a także i zasobów, które okażą się niezbędne do realizacji projektu. Analiza ta to również ocena szans powodzenia projektu, zarówno w sferze: Dalej

Studium wykonalności

Studium wykonalności stanowi dokument, który oprócz elementów dość charakterystycznych dla innego ważnego dokumentu, a mianowicie biznes planu zawiera w sobie dodatkowo analizę wykonalności od strony technicznej. W praktyce studium wykonalności jest najczęściej dokumentem znacznie obszerniejszym od typowego biznes planu. Dalej

Czym jest studium wykonalności i po co się je opracowuje?

Studium wykonalności stanowi pewnego rodzaju odmianę biznes planu (o czym także pod linkiem). Studium to jest często stosowane przy planowaniu inwestycji o charakterze niekomercyjnym i infrastrukturalnym. Dalej

Dlaczego warto starać się o dofinansowanie?

Założenie własnej firmy z pewnością od zawsze było twoim marzeniem. Wreszcie się zdecydowałeś, jesteś jednak świadomy kosztów, które będziesz musiał ponieść. Wprawdzie na początku przysługują Tobie dwa lata obniżonego ZUSu ? dzięki czemu koszt prowadzenia działalności na start nie będzie aż tak wysoki, ale opłacisz musisz również księgowość a także inne, usługi związane z Twoją działalnością. Dalej

Rynek usług konsultingowych w ostatnim dziesięcioleciu

W przeciągu ostatnich 10 lat, nastąpił bardzo dynamiczny rozwój usług konsultingowych i doradczych, głównie na terenie Europy. Zmieniła się również struktura tego rynku, zależna zwłaszcza od poziomu rozwoju gospodarczego w poszczególnych państwach i zmieniających się potrzeb odbiorców tych usług. Obserwuje się także w ostatnim czasie wzrost znaczenia konkurencyjności, która obejmuje już tak naprawdę cały rynek globalny. Dalej

Analiza opłacalności inwestycji

Studium wykonalności projektu jest dokumentem, który jest tak naprawdę niezbędny do oceny opłacalności wdrażania danego projektu i rozpoczęcia planowanej inwestycji. Poprawnie sporządzone i opracowane studium wykonalności odgrywa więc bardzo istotną rolę. Dalej

Analiza instytucjonalna przeprowadzanego studium wykonalności projektu

Sporządzając studium wykonalności projektu, należy zawrzeć w niej szereg informacji dotyczących analizy instytucjonalnej. Analiza instytucjonalna, powinna zawierać informacje na temat: Dalej

Przyjęta polityka cenowa w studium wykonalności projektu

Określając politykę cenową w studium wykonalności danego projektu (więcej: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/), należy podać opis aktualnej i przyszłej polityki cenowej, a w tym w szczególności:

  • wysokość przyjętych opłat za korzystanie z obiektu zrealizowanego w ramach inwestycji,
  • sposób, w jaki ustalone zostały i skalkulowane ceny,
  • wyznaczenie ceny zapewniającej samofinansowanie i płynność podmiotu zarządzającego i eksploatującego dany obiekt,
  • określenie amortyzacji,
  • podanie informacji o ewentualnych dopłatach pochodzących z budżetu z samorządu,
  • i tak dalej. Dalej

Wyznaczanie wskaźnika efektywności kosztowej wraz z efektem inwestycji przy sporządzaniu studium wykonalności projektu

Efektywność kosztową inwestycji przy sporządzaniu studium wykonalności projektu, można obliczyć przy pomocą średniorocznego kosztu jednostkowego. Wskaźnik ten umożliwia wybór najtańszych dla całego społeczeństwa opcji realizacji założonych celów inwestycyjnych. Dalej

Polska ? kraj nowoczesny?

Podróżując przez nasz kraj, czy to pociągiem czy samochodem, czy innym środkiem lokomocji, można zauważyć, jak wiele zmian zostało wprowadzonych w ostatnich latach, w wielu dziedzinach życia. Począwszy od budownictwa mieszkalnego, poprzez unowocześnienie produkcji fabrycznej aż do najdrobniejszych elementów codziennego życia. Dalej