Krajowe Inteligentne Specjalizacje i Szybka Ścieżka

Szybka ścieżka to doskonałe narzędzie wspierające rozwój polskich, innowacyjnych firm spełniających kryteria MSP. Warunkiem koniecznym, który należy jednak spełnić w tym wypadku, by móc uzyskać dofinansowanie jest to, by przedmiotem projektu było rozwiązanie, wpisujące się w Krajową Inteligentną specjalizację.

Krajowa Inteligentna Specjalizacja

Szybka ścieżka to doskonałe narzędzie wspierające rozwój polskich, innowacyjnych firm spełniających kryteria MSP

Autor zdjęcia: poptech

Krajowa Inteligentna Specjalizacja stanowi wskazanie preferencji dotyczących w udzielania wsparcia w prowadzeniu prac badawczych i rozwojowych. Silny nacisk kładziony jest tu jednak na innowacyjność. Można więc powiedzieć, że Krajowa Inteligentna Specjalizacja wyznacza priorytety gospodarcze, które obowiązują w obszarze:

  • badań,
  • rozwoju
  • i innowacyjności.

Ponadto, polega ona także na skupieniu inwestycji na obszarach zapewniających zwiększenie wartości potencjału gospodarczego, przekładając się na wzrost jej konkurencyjności nie tylko na rynku rodzimym, ale także i na rynkach zagranicznych.

Celem inteligentnych specjalizacji jest przyczynienie się do rozwoju gospodarki kraju, poprzez jej:

  • unowocześnienie,
  • transformację,
  • przekształcanie strukturalne,
  • zróżnicowanie w ofercie produktów i usług,
  • a także poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań o charakterze społecznym i gospodarczym wspierających transformację gospodarczą w kierunku gospodarki efektywnie wykorzystującej zasoby, w tym także i surowce naturalne.