Badania na rynek – szansa dla przedsiębiorczych

Poddziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Badania na rynek jest szansą na uzyskanie dofinansowania na wdrożenie projektów służących podniesieniu innowacyjności i konkurencyjności firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Służyć ma ono zapewnieniu przedsiębiorcom niezbędnego wsparcia finansowego, koniecznego do realizacji wdrożeń prowadzonych przez nich projektów badawczych. Dalej

Dotacje – warto aplikować póki jeszcze można!

Dotacje dla firm i innych podmiotów nie będą przyznawane w nieskończoność (więcej: http://www.strategor.pl/). Nadejdzie niedługo dzień, w którym kurek z tym rodzajem dofinansowania zostanie przykręcony. Wówczas trzeba będzie radzić sobie w inny sposób, inaczej szukając pieniędzy na finansowanie działalności firmy. Trudno będzie jednak zastąpić dotacje, a w szczególności ich bezzwrotny charakter przesądzający o ich popularności. Dlatego, póki jeszcze jest na to czas – warto postarać się i otrzymać dotację. Dalej

Dotacja czy kredyt – co bardziej się opłaca?

Dotacje dla firm od lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród polskich przedsiębiorców (o czym także pod linkiem: http://www.strategor.pl/). Beneficjentów tych środków spotkać możemy w każdej niemalże branży. Z dotacji skorzystało, bowiem wielu, przeznaczając uzyskane w ten sposób środki na różnego rodzaju cele. Najczęściej są to inwestycje związane z rozwojem firmy, unowocześnieniem posiadanego przez nią sprzętu, czy też przebudową siedziby. Możliwości jest w tej materii wiele, wszystko jednak zależy od zaangażowania przedsiębiorcy i tego, czy jest gotowy stoczyć walkę z wieloma formalnościami i wymogami powiązanymi z uzyskaniem dotacji. Dalej

Europa stawia na innowacyjność

Żyjemy w czasach, w których postęp i innowacyjność w przedsiębiorczości liczą się najmocniej. Innowacyjność postrzegana jest, bowiem jako kluczowy czynnik rozwoju współczesnej, światowej gospodarki. Mając to na uwadze, Unia Europejska, chcąc konkurować z innymi potęgami gospodarczymi, przeznacza najwięcej swoich środków właśnie na działania, które powiązane są z innowacjami i rozwojem, w tym również na wsparcie, które dedykowane jest dla innowacyjnych firm. W tym zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które pełnią coraz większą rolę w kreowaniu innowacyjnej gospodarki.

Dalej

Daj sobie szansę ? pomyśl o założeniu własnej działalności gospodarczej!

Miewasz czasem poczucie, że z lęku o to, że sobie nie poradzisz zaprzepaszczasz swoją szansę na prowadzenie własnej firmy. Z czego to wynika? Z niedostatecznej wiary we własne możliwości, braku doświadczenia, czy może wygody tkwienia na etacie? Dalej