Czym jest studium wykonalności i po co się je opracowuje?

Studium wykonalności stanowi pewnego rodzaju odmianę biznes planu (o czym także pod linkiem). Studium to jest często stosowane przy planowaniu inwestycji o charakterze niekomercyjnym i infrastrukturalnym. Dalej

Analiza opłacalności inwestycji

Studium wykonalności projektu jest dokumentem, który jest tak naprawdę niezbędny do oceny opłacalności wdrażania danego projektu i rozpoczęcia planowanej inwestycji. Poprawnie sporządzone i opracowane studium wykonalności odgrywa więc bardzo istotną rolę. Dalej

Wyznaczanie wskaźnika efektywności kosztowej wraz z efektem inwestycji przy sporządzaniu studium wykonalności projektu

Efektywność kosztową inwestycji przy sporządzaniu studium wykonalności projektu, można obliczyć przy pomocą średniorocznego kosztu jednostkowego. Wskaźnik ten umożliwia wybór najtańszych dla całego społeczeństwa opcji realizacji założonych celów inwestycyjnych. Dalej