Badania na rynek – szansa dla przedsiębiorczych

Poddziałanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Badania na rynek jest szansą na uzyskanie dofinansowania na wdrożenie projektów służących podniesieniu innowacyjności i konkurencyjności firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Służyć ma ono zapewnieniu przedsiębiorcom niezbędnego wsparcia finansowego, koniecznego do realizacji wdrożeń prowadzonych przez nich projektów badawczych. Dalej